Nr 5/129 (Maj 2015)

Ministerstwo propagandy

Ministerstwo Infrastuktury i Rozwoju kontynuuje karkołomną grę. Resort dezinformuje opinię publiczną w sprawie stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. To nie może się dobrze skończyć.

Zjazd delegatów

W dniach 23-24 kwietnia obradował Krajowy Zjazd Delegatów ZZM, który przyjął sprawozdania Rady Krajowej za miniony rok działalności, finansowe i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Symulatory szansą na rozwój

Podczas XII Konferencji "Modernizacja Taboru Szynowego" w Rosnówku, prezydent ZZM Leszek Miętek przedstawił prezentację pt. "Zmiana systemu szkolenia maszynistów szansą dla producentów na rzecz kolei".

Najnowocześniejszy w Europie

O symulatorze w PKP Intercity z Jackiem Kosińskim – dyrektorem Ośrodka Szkoleń Zawodowych rozmawia Magda Szulecka

Z prac sektorów

Ochrona pracowników przed zwolnieniami w województwach, gdzie powstają konkurencyjne dla Przewozów Regionalnych spółki samorządowe, zasady wypłacania dodatku za zgodę na zmiany harmonogramu w PKP Cargo, generowanie godzin nadliczbowych oraz problemy taborowe w PKP Intercity – to obecnie najważniejsze wyzwania dla sektorów ZZM.

Na torach restrukturyzacji PR

Spółka jest na etapie negocjacji z samorządami 5-letnich umów na obsługę połączeń, zmian właścicielskich i przeznaczenia środków finansowych na oddłużenie oraz restrukturyzację przedsiębiorstwa i zatrudnienia. Trwają prace nad Programem Dobrowolnych Odejść.

Posiedzenie Zarządu ALE

Marsz gwiaździsty

Według szacunków policji, aż 60 tysięcy uczestników zgromadziła akcja protestacyjna OPZZ, która 18 kwietnia miała miejsce na ulicach Warszawy. To najliczniejsza manifestacja przeciwko antyspołecznej polityce rządu PO-PSL od czasów Ogólnopolskich Dni Protestu w 2013 roku.

Z prac Rady KKZZ

Dialog społeczny w PKP Cargo

Nowości w Polkomtel

Spotkanie z duńskimi maszynistami

Nowi w ZZM

Rada Krajowa ZZM przyjęła w ostatnim okresie do swoich struktur dwie nowe organizacje – witamy ZZMK przy Przewozach Regionalnych Oddział Dolnośląski oraz ZZMK w Lublinie Zakład Centralny PKP Intercity.

Pamiątka z Widzewa…

17 kwietnia na stacji Łódź Widzew miała miejsce skromna uroczystość z udziałem aparatu fotograficznego. Tym razem nie było to pożegnanie odchodzących na emeryturę kolegów, lecz próba nawiązania do wydarzeń, które rozegrały się tutaj równe sto lat temu.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Podpatrzone, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka