Nr 4/140 (Kwiecień 2016)

Utopione miliony

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia udzielanie podmiotom zewnętrznym zamówień na usługi doradcze i eksperckie przez skontrolowane spółki Grupy PKP. Piętnuje w swoim raporcie nieprzydatność, bezzasadność i nierzetelność takich działań oraz mechanizmy korupcjogenne. Potwierdzając niejako spostrzeżenia związków zawodowych, które wielokrotnie alarmowały ws. zlecania na zewnątrz zadań należących do komórek organizacyjnych spółek i ich pracowników.

Haniebny wyrok utrzymany!

Sąd Najwyższy w Warszawie nie przychylił się do wniosku obrony i oddalił 13 kwietnia br. kasację wyroku skazującego naszego kolegę Tomasza m.in. na 3 lata i 3 miesiące więzienia za nieumyślne spowodowanie katastrofy kolejowej na stacji Baby 12 sierpnia 2011 r. Sąd nie dopatrzył się rażących uchybień prawa będących podstawą do kasacji. Orzeczenie jest niestety ostateczne.

Apel Rady OPZZ ws. obchodów Święta 1 Maja

Nowe zarządy

Ostatnie dni przyniosły ważne rozstrzygnięcia kadrowe. Prezentujemy przedstawicieli kierownictwa kolejowych spółek oraz organizacji pracodawców.

Stanowcza interwencja

W piśmie z 30 marca ZZM ostro zaprotestował przeciwko działaniom prezesa samorządowej spółki Koleje Dolnośląskie Piotra Rachwalskiego wymierzonym w działaczy związkowych oraz kolejarzy. Szkalowanie miało miejsce w artykule wstępnym biuletynu informacyjnego pracowników Kolei Dolnośląskich „KaDet” nr 1/2016 oraz wywiadzie udzielonym wrocławskiemu dodatkowi „Gazety Wyborczej” (8.02.2016 r.).

Nasz kandydat

Tadeusz Stachaczyński, przewodniczący Sektora Przewozów Towarowych ZZM, podjął się trudnej misji reprezentowania załogi w radzie nadzorczej spółki PKP Cargo.

Kolej na symulatory

Od 2018 roku polscy przewoźnicy będą mieli obowiązek szkolenia maszynistów na symulatorach. W całym kraju mamy raptem cztery takie urządzenia. Warto zatem zastanowić się nad stworzeniem kompleksowego systemu szkoleń maszynistów w tym zakresie.

Jubileusz 23-lecia powstania PLP

Podczas uroczystości 23. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wręczano wyróżnienia honorowe Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu. Jedno trafiło do przedstawiciela środowiska kolejowego.

Kłopotliwa korespondencja

W mojej praktyce zdarza się, że klienci otrzymują podrobione pisma od komornika. Wygląda to w ten sposób, że otrzymują zawiadomienie o rzekomo toczącym się postępowaniu, gdy rzeczywistości nie ma żadnego postępowania. Jak rozpoznać takie podrobione pismo?

Ostatnia droga

Na Cmentarzu przy Kościele Świętej Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach żegnaliśmy 17 marca naszego kolegę Kazimierza Adamca. Niech spoczywa w pokoju.

Nie mówimy żegnaj

Swoje ostatnie hamowanie Fryderyk Kątny wykonał 31 marca, prowadząc pociąg EC 54001 na odcinku z Warszawy do Katowic. Tam czekało na niego grono kolegów i przyjaciół.

Kolej w miniaturze

Największa w Polsce i jedna z większych w Europie mobilnych makiet kolejowych od 2 kwietnia zagościła na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka