Nr 3/67 (Marzec 2010)

Nasz związkowy dom

ZZM będzie miało nową siedzibę! Nie tak od razu, bo trzypiętrową nieruchomość w warszawskiej dzielnicy Ursus wymaga wyremontowania i zagospodarowania, ale w bliskiej perspektywie. Ten zakup to inwestycja w przyszłość związku. A dzień 18 marca 2009 roku zapisze się złotymi zgłoskami w jego historii.

Milowy krok

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem, prezydentem ZZM.

Głos młodych maszynistów

Młodzi maszyniści wypracowali swoje stanowisko w obszarach odnoszących się do polityki zewnętrznej, wewnętrznej, międzynarodowej i informacyjnej ZZM. To ważny głos w dyskusji nad strategią związku na VI kadencję.

Z prac Rad Sektorów

Szefów sektorów zapytaliśmy o sytuację.

Dezintegracja czy nowy system?

Odpowiedzieć na to pytanie próbowali przedstawiciele rządu, parlamentu, świata nauki i związkowcy podczas dyskusji panelowej na temat usamorządowienia kolejowych przewozów regionalnych. Zorganizowało ją Polskie Lobby Przemysłowe wraz z Konfederacją Kolejowych Związków Zawodowych i Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ "Solidarność".

14 miesięcy za rok

Ministerstwo pracy odpowiedziało na pismo OPZZ w sprawie naliczania okresów pracy na niektórych kolejowych stanowiskach pracy.

Wokół czasu pracy

Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych w treści art. 26 stanowi: "do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności; sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy".

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka