Nr 2/138 (Luty 2016)

Posiedzenie Branży Transport OPZZ

Kluczowe problemy omówili na posiedzeniu Rady Branży Transport OPZZ liderzy związków zawodowych działających w gałęziach: kolejowej, drogowej, morskiej, lotniczej oraz inspekcji transportu. W spotkaniu w dniu 25 stycznia, któremu prowadził szef branży Leszek Miętek, wziął udział także wiceprzewodniczący OPZZ Franciszek Bobrowski.

Działania ws. poprawy bezpieczeństwa

Prezydent ZZM Leszek Miętek zwrócił się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o pilne podjęcie działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Poniżej przedstawiamy treść pisma z 4 lutego.

Reaktywacja Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

Wznowieniu prac Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele rządu, pracodawców oraz załogi, to krok w dobrym kierunku. Dialog społeczny jest niewątpliwie kluczem do rozwiązania nabrzmiałych problemów. Polska Kolej potrzebuje dobrej zmiany!

Kolej motorem rozwoju

Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił 16 lutego szczegóły rządowego planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Kolej jest w nim znaczącym ogniwem.

Wokół wynagrodzeń w PKP Intercity

Administracyjno-związkowe zespoły robocze w PKP Intercity ds. wypracowania zasad zmierzających do likwidacji dysproporcji w wynagrodzeniach w poszczególnych grupach zawodowych spotkały się 26 stycznia.

Negocjacje w Cargo

W PKP Cargo trwają negocjacje w ramach sporu zbiorowego prowadzonego przez Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Ustalenia dialogu społecznego

Spotkanie w ramach dialogu społecznego prowadzonego w PKP Intercity, które odbyło się 19 lutego, przyniosło istotne ustalenia.

Spotkanie z zarządem PR

Na spotkaniu ze związkami zawodowymi 11 lutego zarząd Przewozów Regionalnych przedstawił zamierzenia na przyszłość. Mowa była także o sprawach pracowniczych.

Nie przegap! Stacja wiedza

Na kanale ZZM na portalu YouTube można już obejrzeć prezentację Platformy Internetowej Komunikacji i Wymiany Wiedzy, przygotowanej we współpracy z Polkomtelem.

Być jak kolejowa FC Barcelona

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich 27 stycznia, poszerzone o przewodniczących kół, odbyło się z udziałem prezesa zarządu PKP Intercity Jacka Leonkiewicza. Problematyka oscylowała wokół kwestii będących przedmiotem dialogu społecznego w spółce, ale nie tylko.

Zwrot w Cargo

W posiedzeniu Sektora Przewozów Towarowych 1 lutego udział wzięli Maciej Libiszewski, prezes zarządu PKP Cargo i Zbigniew Prus, zastępca dyrektora Biura Realizacji Przewozów w spółce. Spotkanie podzielone zostało na część eksploatacyjno-przewozową oraz dotyczącą strategii firmy.

Dodatek dla emerytów i rencistów

W dniu 1 marca 2016 roku wchodzi w życie ustawa, która przyznaje emerytom i rencistom jednorazowy dodatek. Kwota pieniężna zostanie wypłacona tylko jeden raz. Jakie dokładnie świadczenia uprawniają do otrzymania dodatku?

Nowy symulator jazdy w PR

W siedzibie Zakładu Napraw Taboru w Kruszewcu 28 stycznia zainaugurował działalność nowoczesny symulator zmodernizowanego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57AL.

Nie mówimy żegnaj

Kolejni nasi koledzy po długoletniej pracy udali się na zasłużone emerytury.

Mundur to nie odzież robocza

Odpowiednie umundurowanie to nie tylko kwestia estetyki oraz identyfikacji wizualnej, ale i poczucie komfortu wpływające zarówno na zdrowie użytkownika, jak i bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Mówiliśmy o tym na konferencji poświęconej zagadnieniu umundurowania pracowników transportu.

Triumf SKM w futsalu

W IV edycji turnieju halowego piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego ZZM PR w Szczecinie zwyciężyli zawodnicy SKM w Trójmieście.

Czekoladowa makieta

W ferie zimowe w Muzeum Kolejnictwa można było oglądać niezwykłą makietę wykonaną z blisko 500 kilogramów czekolady. Zajęła 12 metrów kwadratowych powierzchni, wypełniając wspaniałym aromatem cały obiekt.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka