Nr 10/86 (Październik 2011)

List do premiera

Szefowie trzech największych kolejarskich central związkowych – SKK NSZZ Solidarność, Federacji ZZP PKP i Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych wystąpili z wnioskiem do premiera Donalda Tuska o wstrzymanie dalszych prac nad prywatyzacją spółki PKP Cargo. Poniżej prezentujemy treść pisma.

Koleje marszałków po trupach

Urzędy marszałkowskie – właściciele spółki Przewozów Regionalnych – tworzą nowych operatorów, wbrew pasażerom i pracownikom kolei. W październiku ruszyły Koleje Śląskie. Jeżdżą raptem na dwóch trasach, a spółka sprzedaje własne bilety i nie honoruje tych wystawionych przez Przewozy Regionalne. Czy w podobny sposób zainauguruje swoją działalność Łódzka Kolej Aglomeracyjna?

Powrót do rokowań

Zgodnie z ustaleniami, nastąpił powrót do kwestii podwyżek wynagrodzeń w PKP Intercity. Odbyło się kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego KKZZ, działającej wspólnie z innymi związkami zawodowymi, z zarządem spółki i z udziałem mediatora.

Z prac Sektorów

Rady Sektorów ZZM: Przewozów Pasażerskich, Przewozów Towarowych i Spółek Samorządowych zajmowały się bieżącymi zagadnieniami nurtującymi załogę.

Eurospinter dla PKP Cargo

Siemens Sp. z o.o. oraz PKP Cargo S. A. podpisały 3 października umowę na dostawę lokomotywy Siemensa typu ES64F4. Rekordowe tempo wszystkich ustaleń i prac sprawiło, że została przekazana do odbioru już następnego dnia.

Tischner na szlaku

Uroczyście "ochrzczono" pojazdy Acatus II bydgoskiej Pesy, który Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przekazał do użytkowania Małopolskiemu Zakładowi Przewozów Regionalnych. Pięć takich składów kosztowało 91 mln zł.

Nowości na TRAKO

W Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO w dniach 11-14 października uczestniczyło 500 wystawców z 16 krajów. Sądząc po rekordowej liczbie wystawców i zwiedzających impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem.

Ku przyszłości!

Oficjalnie ukonstytuowało się nowe ciało w ZZM – Komisja ds. Młodych, w której związkowych doświadczeń będą nabierać nasi członkowie w wieku do 35 lat. We wrześniu wybierali spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

Razem zwyciężamy

Kierowcy PKS Białystok zwyciężyli wyłącznie dzięki solidarnemu działaniu związków zawodowych. Strajkującym pomógł ZZM.

Nasze uwagi do raportu

W dniu 5 lipca br. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych opublikowała raport nr PKBWK/1/2011 sporządzony na okoliczność badania poważnego wypadku 13 lipca 2010 r. na szlaku Kępice-Korzybie w torze numer 1.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka