Nr 10/74 (Październik 2010)

Nasi kandydaci w wyborach

W wyborach samorządowych, które odbędą się 21 listopada br., wystartuje kilku członków ZZM. Będą się ubiegać o mandaty radnych w sejmikach województw: kujawsko-pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i podkarpackiego.

Ostatnia droga

Kilkuset kolejarzy towarzyszyło w ostatniej drodze zmarłemu tragicznie starszemu maszyniście Krzysztofowi Czarnowskiemu. Zginął w wypadku na posterunku pracy.

Zmniejszymy stratę

Rozmowa z Małgorzatą Kuczewską-Łaska – prezesem zarządu Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Posłowie podzielili obawy

Posłowie z Sejmowej Komisji Infrastruktury i Komisji Skarbu Państwa negatywnie zaopiniowali rządowe projekty zmian w ustawie o PKP umożliwiające m.in. upadłość kolejowych spółek. Wnioskował o to ZZM.

Związki razem!

Ponad trzy tysiące kolejarzy przemaszerowało 28 września ulicami Warszawy. Pod siedzibą Ministerstwa Infrastruktury głośno protestowali przeciwko dalszej redukcji zatrudnienia w kolejowych spółkach oraz planom bezmyślnej – bo mającej na celu wyłącznie pokrycie deficytu budżetowego państwa – prywatyzacji ich firm, a także zmianom w prawie umożliwiającym ich upadłość.

Hity InnoTrans 2010

W dniach 22-24 września br. odbyły się w Berlinie jedne z największych na świecie targi branży kolejowej. Uczestniczyła w nich rekordowa liczba wystawców, którzy zaprezentowali szeroki wachlarz produktów kierowany na rynek transportowy.

Pomylenie pojęć

W imieniu ZZM zgłaszam zastrzeżenia do wniosków końcowych sprawozdania komisji postępowania wyjaśniającego z dnia 12.01.2010 r., powołanej decyzją dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych Zakładu Przewozów Regionalnych w Łodzi na okoliczność wypadku B04 (uruchomienie pojazdu bez wymaganego zezwolenia), jaki miał miejsce 5 listopada ub.r. w Koluszkach.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka