Nr 06/58 (Czerwiec 2009)

Z impetem w VI kadencję

Podczas Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów ZZM wyłoniono m.in. nowe władze naszej organizacji. Zaufaniem delegaci ponownie obdarzyli Leszka Miętka, któremu niemal jednogłośnie powierzona została funkcja prezydenta na VI kadencję. Na wiceprezydentów wybrani zostali Krzysztof Ciećka i Bogusław Sady. Doceniono tym samym prace Prezydium Rady Krajowej w minionej kadencji, a do reelekcji władz ZZM doszło po raz pierwszy od czasów reaktywacji związku. Nowej Krajowej Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie Kazimierz Jamrozik.

Zapasy w błocie

Od czerwca spółka PKP Przewozy Regionalne znacząco rozwinęła sieć pociągów InterRegio. To zła wiadomość dla PKP Intercity, której pół roku przed liberalizacją rynku przewozów pasażerskich niespodziewanie pod bokiem wyrosła poważna konkurencja.

Wokół świadczeń

Związki zawodowe – sygnatariusze PUZP negocjują kwestie świadczeń przejazdowych dla kolejarzy. Związek Pracodawców Kolejowych zaproponował radykalną zmianę dotychczasowych zasad od 2010 roku.

Licencje i świadectwa

Rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, która weszła w życie 4 czerwca, oznaczają m.in. otwarcie naszego rynku kolejowych przewozów pasażerskich na zagranicznych przewoźników od nowego roku, a także konieczność posiadania przez maszynistów specjalnych licencji oraz świadectw. Zmiany wynikają z dostosowywania naszego prawa do unijnych aktów będących częścią tzw. trzeciego pakietu kolejowego.

Optymalny Wybór AXA

Program ubezpieczenia grupowego został wynegocjowany zarówno pod względem cenowym, jak i zakresu świadczeń przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce dla wszystkich Członków Związku. Ubezpieczenie gwarantuje 24 godzinną ochronę ubezpieczeniową, niezależnie od miejsca pobytu, na całym świecie oraz sprawną wypłatę świadczeń w maksymalnie krótkim czasie.

Rekord Husarza

Lokomotywa ES64U4 Siemensa, w barwach PKP Intercity znana jako "Husarz", osiągnęła podczas testów na CMK prędkość 235 km/h. To rekord na polskich torach dla składów tradycyjnych.

Nasze organizacje i koła

Dla wszystkich zainteresowanych, pytających gdzie działają nasze organizacje, przedstawiamy ich zestawienie wraz z imienną listą zawierającą nazwiska przewodniczących, delegatów na KZD oraz członków Rady Krajowej ZZM.

Maszynisto, (nie) jesteś sam!

W całym procesie związanym z ruchem pociągów jest grono osób odpowiedzialnych za właściwe i bezpieczne ich prowadzenie. Gdy jednak dochodzi do perturbacji, to na "polu walki" pozostaje jedynie maszynista.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka