Nr 05/57 (Maj 2009)

Dwie dekady ALE

Europejski związek maszynistów ALE obchodzi swoje 20-lecie. Jubileuszowe uroczystości odbyły się 7-8 maja w Rzymie – mieście, w którym zakładano organizację. Obecnie zrzesza ona ponad 100 tysięcy maszynistów z 16 krajów.

Z prac Rady Krajowej

Posiedzenie Rady Krajowej 14 kwietnia w dużej części poświęcono przygotowaniom do VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZZM, który odbędzie się w Augustowie w dniach 3-5 czerwca.

Kalejdoskop V kadencji

Kończy się V kadencja, która toczyła się w obliczu głębokich zmian zachodzących na polskich kolejach. Mimo wyjątkowo trudnego otoczenia związkowi udało się wiele dokonać – począwszy od stworzenia nowoczesnego systemu informacji i wzajemnej komunikacji, na ubezpieczeniach i korzystnych regulacjach prawnych skończywszy. ZZM dzięki temu jest dziś nowoczesną, sprawnie działającą organizacją. Poniżej przypominamy niektóre wydarzenia z upływającej kadencji.

W obronie miejsc pracy

Pięć tysięcy kolejarzy protestowało pod siedzibą Ministerstwa Infrastruktury domagając się energicznych działań rządu sprzyjających rozwojowi polskich kolei. Pikietę, która odbyła się 29 kwietnia, wspólnie zorganizowały największe kolejarskie związki zawodowe.

Petycja związków zawodowych działających w Grupie PKP

Powstaje raport o kryzysie

Wznowiło prace Konwersatorium "O lepszą Polskę", złożone z niezależnych ekonomistów i ekspertów specjalizujących się w sprawach gospodarczych. Celem jest opracowanie raportu poświęconego globalnemu kryzysowi gospodarczemu, który zawierać będzie diagnozę i określenie jego przyczyn zarówno w wymiarze światowym, jak i w warunkach polskich, a także propozycje celów, działań i instrumentów prowadzących do jego przezwyciężenia.

Święto parowozów

XVI parada parowozów z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Anglii ściągnęła do Wolsztyna ponad dwadzieścia tysięcy miłośników kolei. W programie "Parowozowego Show", zorganizowanego z niezwykłym rozmachem w jedynej na świecie parowozowni prowadzącej planowy ruch pociągów parowych, znalazło się wiele atrakcji.

Choroby zawodowe

Podejrzenie o chorobę zawodową może zgłosić sam pracownik. Pracodawca ma wówczas obowiązek przesłać dokumentację dotyczącą zagrożeń występujących w jego środowisku pracy oraz przebiegu pracy zawodowej.

Śladem naszych publikacji

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka