Projekty UE

CSR na kolei – perspektywa województwa wielkopolskiego

01.07.2013 – 30.06.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na terenie województwa wielkopolskiego w partnerstwie z hiszpańskim związkiem zawodowym: Federación de Servicios a la Ciudadania de CC.OO

Federación de Servicios a la Ciudadania de CC.OO – należy do największej centrali związków zawodowych w Hiszpanii; zrzesza członków z branż m.in.: lotniczej, turystycznej, transportowej, w tym: kolejowej, telekomunikacyjnej.

Cel główny projektu

Adaptacja w województwie wielkopolskim rozwiązań stosowanych przez hiszpańskiego partnera w zakresie wdrażania polityki CSR w przedsiębiorstwach.

Działania zorganizowane w ramach projektu

 • dwudniowa wizyta studyjna polskich przedstawicieli do zagranicznego partnera w celu wymiany dotychczasowych doświadczeń nt. CSR
 • 6, 2-dniowych seminariów informacyjnych połączonych z warsztatami na temat CSR. W każdym seminariów udział wziął prelegent reprezentujący partnera hiszpańskiego, który omówił wnioski z wizyty studyjnej oraz przedstawił rozwiązania stosowane w Hiszpanii.

Efektywny system zarządzania zmianą gospodarczą – szansa na poprawę sytuacji pracowników na świętokrzyskim rynku pracy.

01.05.2013 – 31.05.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego w partnerstwie z brytyjskim związkiem zawodowym: General Federation of Trade Unions.

Cel główny projektu

Adaptacja wypracowanych rozwiązań z zakresu zarządzania zmianą gospodarczą do działalności związków zawodowych w województwie świętokrzyskim.

Działania zorganizowane w ramach projektu

 • dwudniowa wizyta studyjna polskich przedstawicieli do zagranicznego partnera celem zapoznania się z mechanizmami zarządzania zmianą gospodarczą funkcjonującymi z Wielkiej Brytanii.
 • 5, 2-dniowych szkoleń prowadzonych przez brytyjskiego eksperta, który zaprezentował brytyjski model działania związków zawodowych w obliczu zmian gospodarczych. Omówiono metodologię efektywnego zarządzania zmianą, sposoby zwiększenia roli związków zawodowych w procesach zarządczych, brytyjskie rozwiązania w zakresie prowadzenia efektywnego dialogu z pracodawcą, metody zaradcze stosowane w celu uniknięcia negatywnych dla pracowników skutków zmian
 • konferencja podsumowująca

Trade unions on the way to effective sectoral social dialogue in Croatia

06.11.2014 – 05.11.2015

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na terenie Chorwacji w partnerstwie z chorwackim związkiem zawodowym: Sindikat Strojovoda Hrvatske SSH – Croatia.

Cel główny projektu

Poprawa jakości sektorowego dialogu społecznego w Chorwacji.

Działania zorganizowane w ramach projektu

 • analiza potrzeb szkoleniowych SSH
 • 3, 3-dniowe szkolenia z zakresu dialogu społecznego dla przedstawicieli chorwackich związków zawodnych reprezentujących sektor kolejowy
 • konferencja podsumowująca

W ramach projektu powstała publikacja zawierająca strategię wzrostu zaangażowania związków zawodowych w rozwój sektorowego dialogu w sektorze kolejowym w Chorwacji we współpracy ze związkami zawodowymi z innych krajów UE.

Dokumenty

Trade unions on the way to effective sectoral dialogue in Croatia


STEP – Strengthening the Employee Participation in railway sector

01.11.2014 – 30.04.2016

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany w partnerstwie z:

 1. Federace Strojvudcu Ceske Republiky (FSCR) – Czechy
 2. Federacia Strojvodcov Slovenskej Republ iky (FS SR) – Słowacja
 3. Mozdonyvezetok Szakszervezete (MOSZ) – Węgry
 4. Panelinia.Enossi.Prosopikou.Elxis P.E.P.E.- Grecja
 5. Federazione Autonoma dei Sindacati dei Transporti (FAST Ferrovie) – Włochy

Główne cele projektu

 • zwiększenie zaangażowania pracowników w proces podejmowania decyzji w firmach reprezentujących sektor kolejowy
 • wspieranie wdrażania prawa europejskiego w obszarze partycypacji pracowników w krajach partnerskich
 • rozwój współpracy, na szczeblu ponadnarodowymi, pomiędzy związkami zawodowymi z sektora kolejowego

Działania zorganizowane w ramach projektu

 • spotkanie inaugurujące w Warszawie
 • seminaria międzynarodowe w Rzymie, Bratysławie, Budapeszcie, Pradze, Krakowie
 • konferencja podsumowująca w Salonikach

W ramach projektu powstała publikacja zawierająca m.in. informacje na temat Europejskich Rad Zakładowych oraz wstęp do negocjacji.

Dokumenty

STEP – Podsumowanie projektu
STEP – Zusammenfassung des Projektes


Innovative trade union strategies in the railway sector

01.11.2015 – 30.04.2017

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany w partnerstwie z:

 1. Union of Locomotive Drivers in Bulgaria (ULDB) – Bułgaria
 2. Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania (FML) – Rumuia
 3. Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) – Portugal

Główne cele projektu

 • zwiększenie wpływu związków zawodowych na obronę praw pracowniczych
 • sprzyjanie współpracy w dziedzinie innowacyjnych podejść do reprezentacji pracowników w kolejowych związkach zawodowych
 • podniesienie świadomości na temat polityki i prawa UE dotyczącego zaangażowania pracowników na szczeblu ponadnarodowym

Działania zorganizowane w ramach projektu

 • spotkanie inaugurujące w Warszawie
 • seminaria międzynarodowe w Krakowie, Bukareszcie, Lizbonie i Sofii.
 • konferencja podsumowująca w Warszawie

W ramach projektu powstanie publikacja dotycząca partycypacji pracowniczej.

Innovative trade union strategies_EN Innovative trade union strategies_PL

Innovative trade union strategies_EN