02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615  rkzzm@wp.pl
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 Głos Maszynisty
 Dodatkowe korzyści
 Galeria
 Tapety na pulpit
 Archiwum
Projekt „STEP” 14 lipca 2016

Projekt „STEP - Strengthening The Employee Participation in railway sector” realizowany był w okresie 01.11.2014 - 30.04.2016 przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce w partnerstwie z FSSR (Słowacja), MOSZ (Węgry), PEPE (Grecja), FAST Ferrovie (Włochy), FSCR (Czechy).

Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania pracowników sektora kolejowego w procesy podejmowania decyzji w firmach oraz wsparcie wdrażania europejskiego prawodawstwa w tej dziedzinie. Rozwój współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej pomiędzy związkami i poprawa przepływu informacji oraz komunikacji niezbędnych dla dialogu socjalnego.

Główne wnioski, jakie powstały po realizacji wspólnych spotkań, stanowiące wyzwanie dla związków zawodowych maszynistów to:

  • wpieranie ponad zakładowej praktyki układów zbiorowych - w Polsce najczęściej układy zbiorowe odbywają się na płaszczyźnie zakładowej, zrzeszanie się, tak jak dyskutowano na seminariach w związki zawodowe branżowe, prowadzi do wzmocnienia pozycji w negocjacjach,
  • zwiększanie ilości członków - poszukiwanie poprzez dotarcie do organizacji prywatnych, w tym zajmujących się nowymi technologiami, gdyż tam wciąż przybywa pracowników,
  • finansowanie - poszukiwanie nowych form zarządzania finansami, dobrym przykładem był podany przez delegację włoską, proponowanie usług rozliczeń podatkowych w formie odpłatnej dla pracowników spoza związków,
  • zwiększenie zaangażowania młodych członków, zmiana mentalności i podejścia do działania związków zawodowych, przez lata tworzony wizerunek organizacji walczącej z pracodawcą,
  • współpraca z ekspertami zewnętrznymi, to ważny aspekt na tle szybko zmieniającej się gospodarki, zapotrzebowanie jest na prawników, negocjatorów, ekonomistów itp.,
  • zmiana wizerunku związków zawodowych, wszystkie delegacje określiły ten punkt jako bardzo istotny, gdyż współpraca z mediami i niechęć do związków, pojawia się w każdym z nich.

Poniżej, do pobrania, publikacja wypracowana w ramach projektu.

© 2003-2018 ZZM