Partnerzy

Telefony

W czerwcu 2016 ZZM podpisał aneks do umowy z Polkomtel Sp. z o.o., który skutkuje m.in. zwiększonym pakietem internetowym dla wszystkich – zarówno dla członków, którzy skorzystali do tej pory z oferty sieci Plus, jak i dla nowych klientów oraz obniżeniem stawek za połączenia. To jedyna tego typu oferta, przygotowana specjalnie dla ZZM – tańsza i korzystniejsza pod każdym względem od innych propozycji na rynku. Szczegóły można poznać u osób prowadzących telefony w naszych organizacjach.

Fundusz obrony prawnej dla członków ZZM

Uchwałę o utworzeniu funduszu Krajowy Zjazd Delegatów ZZM podjął 24 kwietnia. 27 maja Rada Krajowa przyjęła regulamin funduszu, tym samym dopełniono wszelkich formalności i od 1 czerwca można już do niego przystąpić.

Środki na fundusz będą gromadzone na koncie Rady Krajowej ZZM. Członkowie, których organizacje przystąpią do funduszu nie poniosą z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Fundusz będzie uruchomiony dla osób, które były jego uczestnikami w 2 przypadkach – w momencie rozpoczęcia postępowania przygotowawczego przez organ procesowy lub wniesienia aktu oskarżenia do sądu przez prokuraturę w wyniku zdarzenia, które miało miejsce w związku z wykonywaną pracą.

Środki z funduszu będą przeznaczone na opłacenie kancelarii prawnej (adwokata). Szczegółowych informacji udzielają przewodniczący organizacji zakładowych.