Struktura

Prezydium Rady Krajowej

Prezydent

Leszek Miętek

Wiceprezydenci

Krzysztof Ciećka, Sławomir Centkowski


Krajowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Marek Woźniak

Członkowie

Krzysztof Pasko, Dariusz Nowrot, Stanisław Gałecki, Józef Jakubina, Sławomir Szymański


Rada Główna ZZM

Leszek Miętek, Krzysztof Ciećka, Sławomir Centkowski, Tadeusz Stachaczyński, Marek Kielar, Zbigniew Błaszkowski


Władze sektorów

Sektor Przewozów Towarowych

Przewodniczący

Tomasz Pietrek

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Rogoziński, Michał Pilecki

Sektor Przewozów Pasażerskich

Przewodniczący

Zbigniew Błaszkowski

Wiceprzewodniczący

Tadeusz Mazurek, Krzysztof Pachota

Sektor Spółek Samorządowych

Przewodniczący

Marek Kielar

Wiceprzewodniczący

Jan Plesch, Grzegorz Dobranowski


Komisja Obrony Praw Pracowniczych

Przewodniczący

Czesław Azarczyk

Członkowie

Michał Wawrzyniak, Tadeusz Kuźnar, Marceli Tomczak, Wojciech Wroński, Jacek Serkowski, Zbigniew Pela, Ryszard Liszka, Marek Kraska


Delegaci ZZM na Walne Zgromadzenie Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych

Leszek Miętek, Krzysztof Ciećka, Sławomir Centkowski, Piotr Nojszewski, Leszek Komendacki, Mieczysław Kubiszyn, Tadeusz Mazurek, Tadeusz Pleskot, Tadeusz Stachaczyński, Jacek Serkowski, Andrzej Witulski, Krzysztof Pachota, Grzegorz Moc


Delegaci ZZM na Kongres OPZZ

Leszek Miętek, Krzysztof Ciećka, Sławomir Centkowski, Piotr Nojszewski, Wojciech Cholka


Przedstawiciele ZZM w Zespole Trójstronnym d/s Kolejnictwa

Leszek Miętek, Henryk Kopański