Statut

Rozdział I

Nazwa, siedziba i teren działania

§ 1

Nazwa związku zawodowego, zwanego dalej „Związkiem” brzmi:
„ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW KOLEJOWYCH w POLSCE”
Związek posługuje się skrótem – ZZM.

§ 2

Siedzibą władz naczelnych Związku jest Warszawa

§ 3

Terenem działania Związku są koleje użytku publicznego i niepublicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Związek, oraz jego struktury organizacyjne posiadają osobowość prawną.

§ 5

Nazwa Związku, oraz symbole i znak graficzny zawierające nazwę Związku lub jej skrót stanowią wyłącznie własność Związku i podlegają ochronie prawnej.

Pobierz Statut (PDF)